Fakta om ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring tegnes på grundlag af en tilstands- og elinstallationsrapport, som er udarbejdet af en beskikket bygningssagkyndig. Ejerskifteforsikringen dækker, hvis der efter købers overtagelse af ejendommen viser sig skjulte fejl og mangler, dvs. fejl og mangler, som eksisterede på handelstidspunktet, men som parterne ikke havde mulighed for at kende til. Fejl og mangler, som er omtalt i den tilstands- og elinstallationsrapporten, som køber har fået udleveret, har pr. definition været kendt af køber inden handlen og er dermed ikke skjulte.

Det er køber, der tegner ejerskifteforsikringen. Sælger skal - inden købsaftalen er underskrevet af køber - have præsenteret køber for en tilstands- og elinstallationsrapport, et tilbud om en ejerskifteforsikring fra et forsikringsselskab samt et skriftligt tilsagn om, at sælger vil betale halvdelen af forsikringspræmien, hvis køber vælger at tegne ejerskifteforsikring. Ved at følge disse regler frigør sælger sig for ansvaret for skjulte fejl og mangler ved bygningen og elinstallationerne - uanset om køber beslutter at tegne forsikringen eller ikke.

En ejerskifteforsikring har en selvrisiko, som maksimalt kan være 5.100 pr. skade (beløb pr. 1.1.2016). Forsikringen løber i 5 år med mulighed for at få den forlænget med yderligere 5 år. Præmien på en ejerskifteforsikring varierer meget afhængig af ejendommens type og stand og kan være forskellig fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Præmien ligger typisk mellem 8.000-30.000 kr. og betales på én gang. Nogle forsikringsselskaber giver dog mulighed for at fordele præmien over de 5 år, forsikringen løber.

Bemærk, at det er køber, som beslutter om der skal tegnes ejerskifteforsikring. Hvis sælger har fulgt de beskrevne regler om udlevering af rapporter, tilbud på ejerskifteforsikring, mv., og køber fravælger at tegne ejerskifteforsikringen, er sælger stadig ansvarsfri. Køber kan således i denne situation ikke gøre krav gældende mod sælger for eventuelle skjulte fejl og mangler, der måtte vise sig efter handlen.

Læs mere om ejerskifteforsikring