Stempelafgift og tinglysning

Tinglysningskontoret opkræver en afgift for at tinglyse dokumenter. Disse udgifter betales normalt af køber.

Tinglysningsafgifter


Der betales stempelafgift af retsdokumenter, fx pantebreve. Stempelafgiften er forskellig alt efter hvilken type dokument det drejer sig om.

I denne tabel kan du se, hvorledes stempelafgiften beregnes af forskellige dokumenter:

Satser for stempelafgift for år 2013

Dokument Afgift Beregnes af
Tinglysning af skøde

1.660 kr. + 0,6%

af ejerskiftesummen, minimum af den offentlige ejendomsværdi. Det er ingen stempelafgift ved ejendomme beliggende i udlandet.
Tinglysning af pantebreve

1.660 kr. + 1,5%

af det pantsikrede beløb
Tinglysning af ejendomsforhold

1.660 kr. + 1,5%

af det sikrede beløb
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelser)

1.660 kr.

 
Kilde: Tinglysningsretten.dk

Moms
Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift. Den opkræves af erhvervslivet på vegne af staten. Langt de fleste varer og ydelser er momspligtige. Der er dog visse omkostninger i forbindelse med bolighandlen, som ikke pålægges moms. Det drejer sig om rådgivning og serviceydelser fra finansielle virksomheder (banker, realkreditinstitutter m.v.). Disse virksomheder betaler lønsumsafgift til staten i stedet for og opkræver derfor ikke moms. Momsen er i dag på 25 %.


Fakta om Finansiering

Generelt om boligfinansiering

Skatter og afgifter

NB: Disse sider rummer kun generel vejledning. Du bør søge professionel rådgivning, inden du træffer afgørende beslutninger om finansieringen.