Kurssikring af realkreditlån

I perioden fra du accepterer et lånetilbud, til du hjemtager lånet er du udsat for en renterisiko. Det betyder, at hvis renten udvikler sig ugunstigt kan det enten betyde at din månedlige ydelse forøges (hvis du har optaget et kontantlån) eller du skal betale kurstabet kontant ved hjemtagelsen af lånet (hvis du har optaget et obligationslån).

Denne risiko kan du undgå ved at kurssikre dit lån. Det sker ved at lave en aftale med realkreditinstituttet om at fastlåse den kurs, som lånet hjemtages til. Dermed overtager realkreditinstituttet risikoen (men også chancen for at kursen udvikler sig gunstigt). Denne ydelse koster som regel et gebyr på obligationskursen afhængig af, hvor lang tid, der er til hjemtagelsen af lånet.

Der er som regel en begrænsning på, hvor sent du kan kurssikre lånet (2-3 uger). Hvis du ikke har nået at kurssikre på det tidspunkt, er det for sent og du må tage risikoen indtil lånets hjemtagelse.

Det kan stærkt anbefales at kurssikre sit lån, da man ingen kontrol har over kursens udvikling. Du kan være heldig, men det kan lige så godt gå den anden vej. I en periode på et par måneder kan kursen hurtigt svinge, og husk at bare 1 kurspoint på et lån til 1 mio.kr. betyder et kurstab på 10.000 kr.

rentetilpasningslån med helt kort fastrenteperiode anbefales normalt ikke kurssikring, da kursen typisk er meget stabil og kurrsikring typisk påvirker llånerenten på netop disse lån relativt meget.


Fakta om Finansiering

Artikler om realkreditlån NB: Disse sider rummer kun generel vejledning. Du bør søge professionel rådgivning, inden du træffer afgørende beslutninger om finansieringen.