Konvertering af realkreditlån


At omlægge et realkreditlån kaldes også for at konvertere, og det betyder, at man udskifter gamle lån med nye. Ved en sådan omlægning kan du tilpasse dine lån til din aktuelle økonomiske situation. Det kan f.eks. være, at du ønsker at slippe af med dyr gæld (f.eks. billån eller lign.), at få en større opsparing end hidtil - eller en lavere månedlig ydelse. Du kan omlægge realkreditlån i både helårsbolig og fritidshus.

Omlægning af lån til en lavere rente kaldes for nedkonvertering. Lånet udskiftes med et nyt lån med en lavere rente. Herved falder den månedlige ydelse. Vælger du samtidig en løbetid, der er længere end restløbetiden på dit gamle lån, bliver din "husleje" endnu lavere i mange år fremover.

Omlægning af lån til en højere rente kaldes for opkonvertering. Lånet omlægges til et nyt lån med en højere rente. Det vil typisk ske i en periode, hvor renterne stiger. Når renterne stiger, vil man typisk kunne skære af sin restgæld på et fast forrentet lån eller et Garantilån, hvis man omlægger lånet. Så falder kurserne nemlig på disse lån, og du kan indfri lånet til en lavere kurs. Derved opnår du en lavere restgæld.

Selvom din restgæld er lavere, så er din rente højere, og du vil derfor normalt komme til at betale en lidt højere månedlig ydelse. Falder renterne igen på et senere tidspunkt, kan du omlægge lånet igen og dermed atter nedsætte din ydelse. Problemet med opkonvertering er, at ingen kan sige om - og hvornår - renten igen falder, så den månedlige ydelse kan komme tilbage på et niveau som oprindeligt.

Det kan normalt kun betale sig at omlægge, hvis:
  • den samlede restgæld er mindst 150.000 kr. og restløbetiden er mindst 5 år.
  • der ved nedkonvertering er mindst 2%-point i forskel på renten på det gamle og det nye lån.
Er ovennævnte ikke tilfældet, bliver omkostninger ved en omlægning ofte for store i forhold til gevinsten. I forbindelse med en omlægning kan du altid ændre løbetidens længde.


Fakta om Finansiering

Artikler om realkreditlån NB: Disse sider rummer kun generel vejledning. Du bør søge professionel rådgivning, inden du træffer afgørende beslutninger om finansieringen.