Introduktion til rentetilpasningslån


I modsætning til kontantlån og obligationslån er et rentetilpasningslån baseret på obligationer med en kort løbetid på 1 - 5 år. Selve lånet løber fortsat over 20-30 år, men når obligationerne har en kortere løbetid betyder det at renten på lånet kan ændre sig indenfor lånets løbetid.

Fordelen ved denne lånetype er at renten på obligationer med kort løbetid er meget lavere end på de 20 - eller 30 årige obligationer. Der kan nemt være tale om et par procentpoint til forskel. Det giver en betydeligt lavere månedlig ydelse. Bagsiden af medaljen er dog at hvis renten siger i perioden vil den månedlige ydelse også stige. Den stiger dog ikke fra måned til måned, men fastlægges normalt for et år ad gangen. Ved obligationslån og kontantlån er man helt sikker på ydelsen i hele lånets løbetid. Fordelen ved et rentetilpasningslån er størst, når renten er lav. Men du bør tage en snak med sin bank, inden du beslutter sig for sådan et lån.

Regneeksempel for lån på 1.000.000 kr.

  5% obligationslån,
30 år - 4 terminer
Rentetilpasningslån
30 år - 4 terminer
1. års ydelse pr. måned før skat 6.066 4.283
1. års ydelse pr. måned efter skat 4.464 3.581
Årlig omkostning i procent 6,03% 2,81%
(Baseret på kurser pr. 11. september 2009)

Gode råd om rentetilpasningslån


Hvis du står over for at skulle købe hus bør du beslutte dig for huset ud fra den ydelse, som gælder for eksempelvis et almindeligt obligations- eller kontantlån. Hvis du så, når du har talt med din bank, beslutter dig for et rentetilpasningslån, bliver din månedlige ydelse noget lavere end der stod på salgsopstillingen.

Dette månedlige overskud kan evt. du sætte ind på en særlig konto og hvert år kan du bruge overskuddet til at afdrage ekstra på lånet. Der kan nemlig som regel foretages ekstraordinære afdrag på et rentetilpasningslån, når renten fastsættes for det kommende år. Resultatet bliver at du betaler det samme om måneden som et obligationslån, men får meget hurtigere betalt af på din gæld. Det betyder at du får mere friværdi i huset og får nemmere ved at sælge det, vis huspriserne skulle falde igen.

Hvis du vælger et rentetilpasningslån bør du under alle omstændigheder holde et vågent øje med renteudviklingen. Hvis renten stiger meget kan det være en fordel at konvertere dit lån til et traditionelt obligationslån. De fleste realkreditinstitutter tilbyder automatisk overvågning af dit lån og det er en særligt god ide når det drejer sig om rentetilpasningslån.


Fakta om Finansiering

Artikler om realkreditlån NB: Disse sider rummer kun generel vejledning. Du bør søge professionel rådgivning, inden du træffer afgørende beslutninger om finansieringen.