Hvad er et realkreditlån?

Realkreditlån er en særlig form for lån, der kun tilbydes mod sikkerhed i fast ejendom. Realkreditlån betales typisk tilbage over en periode på 20-30 år.

Langt de fleste realkreditlån tilbagebetales ved betaling af lige store terminsydelser i hele lånets løbetid. Sådanne lån kaldes annuitetslån. Fordelen ved et annuitetslån, er at terminsydelserne i de første år næsten udelukkende består af renter. Renter kan som bekendt trækkes fra i skat, og nettoydelsen - dvs. ydelsen efter skat - bliver derfor den mindst mulige i de første år af lånets løbetid.

Efterhånden som lånet betales af, vil renternes andel af terminsydelsen falde, og der vil således kunne trækkes mindre fra. Det betyder at nettoydelsen stiger med tiden. I de første år stiger nettoydelsen langsomt, men år for år stiger den hurtigere og hurtigere

Der findes også en låntype, der kaldes serielån. Serielån tilbagebetales med lige store afdrag hver termin. Fordelen er, at gælden nedbringes hurtigt. Til gengæld er nettoydelsen i de første år væsentlig højere end ved annuitetslån.

Der findes også såkaldte mixlån, som er en kombination af annuitets- og serielån.

Hvilken type lån skal jeg vælge


Langt de fleste vælger i dag annuitetslån, men der findes flere forskellige typer. Forskellen ligger primært i lånets renteprofil, og hver lånetype har sine fordele og ulemper. Valget mellem disse lånetyper er den vigtigste beslutning, der skal træffes i forbindelse med finansieringen af et boligkøb. Og husk: det er køber, der skal træffe denne beslutning. Sælger er ligeglad med, hvad køber beslutter - han skal blot have den aftalte, kontante købesum. Læs mere her om fast rente, variabel rente eller garantilån.


Fakta om Finansiering

Artikler om realkreditlån NB: Disse sider rummer kun generel vejledning. Du bør søge professionel rådgivning, inden du træffer afgørende beslutninger om finansieringen.