Garantilån og realkreditlån med fast eller variabel rente

Når du skal optage et realkreditlån kan du vælge mellem produkter med forskellige egenskaber:

Helt overordnet gælder, at den sikreste form for realkreditlån er et fast forrentet lån. Som navnet siger, er renten fast, og det giver dig en fast og kendt ydelse i hele lånets løbetid, så du ikke får ubehagelige overraskelser, hvis renten pludselig skulle ændre sig.

Fast forrentede lån kan optages som kontantlån eller obligationslån. Obligationslån er bedst til at beskytte din friværdi, hvis renten skulle stige. Så har du nemlig mulighed for at skære noget af din restgæld, hvis du konverterer.

Forskellen mellem et kontantlån og et obligationslån er reelt at kurstabet ved salget af obligationerne laves om til renter ved kontantlånet. Disse kan trækkes fra i skat og derved bliver nettoydelsen på kontantlånet lavere.

Ydelsen før skat på et kontantlån og et tilsvarende obligationslån er lige store, men da kontantlånet nominelt er mindre vil afdragsdelen af ydelsen på dette lån være et mindre beløb end på obligationslånet. Da renter og bidrag kan trækkes fra i skat betyder det at den månedlige ydelse efter skat vil være lavere for et kontantlån end for et obligationslån.

Med et obligationslån er der imidlertid mulighed for at konvertere såvel op som ned, hvis kursene ændrer sig. For kontantlån er det kun muligt at konvertere ned.

Rentetilpasningslån (også kaldet Flexlån©) kan du få med fast rente i 1-10 år. Jo kortere en fastrenteperiode, desto lavere vil renten typisk være. Når fastrenteperioden er slut, bliver lånet refinansieret, og det betyder, at du ikke kender renten, når fastrenteperioden er slut. Da kursen typisk er ret stabil, er rentetilpasningslån ikke særlig gode til at beskytte din friværdi, hvis renten stiger. Du løber altså en større risiko med rentetilpasninglån ift. fast forrentede lån – men til gengæld vil lånet typisk være billigere.

Midt imellem disse ligger Garantilån (som er obligationslån), hvor renten fastsættes to gange om året, men hvor der er et loft over, hvor høj renten kan blive. Du udnytter altså, hvis renten er lav, og samtidig har du sikkerhed i, at renten aldrig kan overstige renteloftet. Garantilån beskytter din friværdi næsten lige så godt som et fast forrentet lån, hvis renten stiger.

Fakta om Finansiering

Artikler om realkreditlån NB: Disse sider rummer kun generel vejledning. Du bør søge professionel rådgivning, inden du træffer afgørende beslutninger om finansieringen.