Skat ved salg af fast ejendom

Ejerboliger til beboelse kan sælges skattefrit, hvis ejeren eller dennes husstand har boet der i en del af ejerperioden - dvs. at ejendommen har fungeret som bolig for dem.

Hvis man ikke har boet i ejendommen, bliver fortjenesten ved salg af fast ejendom medregnet fuldt ud i den skattepligtige indkomst, når ejendommen sælges efter mindre end tre års ejertid. Ved salg i det fjerde til det niende ejerår nedsættes den skattepligtige fortjeneste med 5% for hvert påbegyndt år. Fra det niende ejerår og senere beskattes 70% af fortjenesten.

Rentefradrag

Det absolut vigtigste fradrag i forbindelse med boligfinansiering er rentefradraget. Det betyder at du kan trække renter af personlig gæld fra i skat. Med til renter hører i denne forbindelse også bidraget til realkreditforeningen. Det er værdien af dette fradrag, som sammen med ejendomsværdiskatten udgør forskellen mellem bruttoudgiften og nettoudgiften for en ejerbolig.

Ejendomsværdiskat

I forbindelse med Pinsepakken blev begreberne "Lejeværdi af egen bolig" og boligejeres "standardfradrag" erstattet af en såkaldt ejendomsværdiskat. Som navnet siger er det en skat på værdien af en ejendom, der beregnes ud fra den offentlige ejendomsvurdering.

Ejendomsværdiskatten beregnes med udgangspunkt i ejendommens offentlige vurdering. Her vælges den laveste af de nedenstående vurderinger:
  1. Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. oktober i indkomståret.
  2. Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct.
  3. Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2002.
Ejendomsværdiskatten opkræves som udgangspunkt med 10 promille (10 tusindedele = 1%) af den del af ejendomsværdien, der ligger under 3.040.000 kr.

For den del af ejendomsværdien, der ligger over denne beløbsgrænse opkræves 30 promille (= 3%).

Der er indført et par overgangsordninger, der sikrer at overgangen fra lejeværdi til ejendomsværdiskat ikke giver en for kraftig stigning i beskatningen. Du skal dog være opmærksom på at disse regler ikke gælder ved ejerskifte. Det vil sige at når du køber ny bolig vil du blive beskattet med det fulde beløb, uanset, hvad den tidligere ejer betalte. Du kan læse mere om begrænsningerne hos Skatteministeriet.


Fakta om Finansiering

Generelt om boligfinansiering

Skatter og afgifter

NB: Disse sider rummer kun generel vejledning. Du bør søge professionel rådgivning, inden du træffer afgørende beslutninger om finansieringen.