Forsikring FAQ

1. Hvis man køber fra et dødsbo, bør man så tegne en ejerskifteforsikring?
2. Dækker forsikringen skader, der kan henføres til ulovlige installationer?
3. Jeg skal sælge mit hus. Gør det nogen forskel, hvilket selskab jeg indhenter tilbud på ejerskifteforsikring fra?
4. Jeg ønsker at købe et hus, hvor jeg har fået et tilbud om ejerskifteforsikring med. Skal jeg acceptere tilbuddet, eller kan jeg vælge et andet selskab?
5. Kan man tegne ejerskifteforsikring for en ejerlejlighed?
6. Omfatter ejerskifteforsikringer også sommerhuse?Spørgsmål l: Hvis man køber fra et dødsbo, bør man så tegne en ejerskifteforsikring ?

Svar: Ja- helt bestemt. Sælger kan af gode grunde ikke give de oplysninger om ejendommen, man ellers kan få- det er derfor særlig vigtigt at tegne en ejerskifteforsikring. Man skal dog være opmærksom på, at ikke alle forsikringselskaber vil tegne ejerskifteforsiking for dødsboer.
Spørgsmål 2: Dækker forsikringen skader, der kan henføres til ulovlige installationer ?

Svar: Den egentlige ejerskifteforsikring dækker ikke ulovlige installationer, medmindre der er indtrådt en skade eller er nærliggende risiko herfor. Nogle selskaber tilbyder dog at udvide forsikringen med ulovlige installationer, hvis der er udarbejdet et særligt tillæg til tiltandsrapporten.
Spørgsmål 3: Jeg skal sælge mit hus. Gør det nogen forskel, hvilket selskab jeg indhenter tilbud på ejerskifteforsikring fra ?

Svar: Nej- hvis der er fremlagt et tilbud, der opfylder loven betingelser, er du som sælger frigjort for dit ansvar uanset hvilket selskab der har afgivet tilbudet.
Spørgsmål 4: Jeg ønsker at købe et hus, hvor jeg har fået et tilbud om ejerskifteforsikring med. Skal jeg acceptere tilbuddet, eller kan jeg vælge et andet selskab ?

Svar: Nej, du kan sagtens forespørge andre selskaber, om de vil give et tilbud.
Spørgsmål 5: Kan man tegne ejerskifteforsikring for en ejerlejlighed ?

Svar: Nej, ikke i øjeblikket, selvom de i princippet er omfattet af loven. Som ejer af en ejerlejlighed ejer du det "indre" af lejligheden samt en del af fællesejet, for eksempel tag, gård og kældre. Din ejerandel fremgår af fordelingstallet.

Hvis man skal lave ejerskifteforsikring på en ejerlejlighed, skal den byggesagkyndige dels gennemgå selve lejligheden dels gennemgå hele fællesarealet. Derved bliver det en meget omfattende opgave at lav en tiltandsrapport og den bliver derfor meget dyr.

Man prøver at få lavet en ordning, så man også kan tegne ejerskifteforsikring for ejerlejligheder, men hvornår det kommer på plads vides ikke.
Spørgsmål 6: Omfatter ejerskifteforsikringer også sommerhuse ?

Svar: Ja, nogle selskaber tilbyder også ejerskifteforsikringer til sommerhuse.

   Spørgsmål & Svar...