Købsaftalen - introduktion

Når en bolighandel indgås, underskriver køber og sælger en købsaftale. Købsaftalen er bolighandlens vigtigste dokument - det er selve aftalen mellem køber og sælger (aftalegrundlaget).

I købsaftalen beskrives parterne (køber og sælger), ejendommen, købsprisen - og alt hvad parterne derudover er blevet enige om med hensyn til handlen.

Det er normalt sælger, der leverer et oplæg til den købsaftale, der skal underskrives.


Obs

Tidligere brugte man betegnelsen slutseddel om købsaftalen.Mere om Købsaftalen...