Sælgerpantebrevet forklaret

Hvad er et (almindeligt) pantebrev

Et almindeligt pantebrev er et lånedokument, der giver udlåner sikkerhed(pant) i noget, som låntageren ejer. Som regel er der tale om fast ejendom, men der findes også pantebreve, der giver sikkerhed i andre større formuegenstande, eksempelvis biler og skibe. Et pantebrev skal tinglyses for at sikre udlåners panteret i forhold til andre. Tinglysning betyder, at pantebrevet registreres officielt i tingbogen, så fremtidige købere(og lånegivere) kan se, at der er pant/gæld i ejendommen.

Hvad er et sælgerpantebrev

Et sælgerpantebrev er en særlig form for pantebrev, som etableres ved, at køber af en ejendom i stedet for at betale købesummen(eller en del heraf) kontant, erklærer at skylde pengene til sælger, som samtidig får sikkerhed i form af pant i ejendommen. Et sælgerpantebrev betyder således, at køber betaler den restende del af købesummen til sælger i aftalte rater og med tilskrevne renter ligesom et normalt lån, samtidig med at sælger får sikkerhed(pant) i ejendommen. Sælgerpantebreve indgik tidligere i langt de fleste bolighandler, men benyttes i dag kun sjældent, fordi man er gået over til at handle kontant.

Hvis et sælgerpantebrev udstedes i en handel, vil sælger helt typisk ikke beholde sælgerpantebrevet og modtage købers betalinger over tid, men derimod videresælge pantebrevet til en bank eller et pantebrevsselskab. Det giver et kurstab for sælger – altså sælger får lidt mindre for pantebrevet end det beløb køber skylder - men sælger får til gengæld pengene i hånden med det samme.

Digital tinglysning

Tidligere var alle pantebreve fysiske dokumenter, og tingbogen var en fysisk bog på tinglysningskontoret. I 2009 blev tinglysningssystemet imidlertid digitaliseret, og det betyder, at pantebrev i dag skal oprettes som et elektronisk dokument for at kunne tinglyses. Det digitale pantebrev underskrives af både låner og udlåner med digital signatur og kan derefter registreres i den digitale tingbog.

Læs mere om sælgerpantebrevet her

Mere fakta om finansiering

NB: Disse sider rummer kun generel vejledning. Du bør søge professionel rådgivning, inden du træffer afgørende beslutninger om finansieringen.